Opakované platby

Informace k poskytování služby automatických plateb

Forma opakovanýh plateb

Automatické platby jsou na základě rozhodnutí klienta při potvrzení objednávky zvolením možnosti:
souhlas s opakovanými platbami

Důvod opakovaných plateb

Poskytovatel poskytuje možnost opakovaných automatických plateb pro zjednodušení plateb měsíčních členství ve Virtuálním studiu.

Cena

Ceny účtované automatickými platbami závisí na klientově volbě formy platby členství ve Virtuálním studiu.

Měsíční členství : pevná cena je stanovena na 290,-kč v případě akce se cena upraví podle nabídky.

Frekvence plateb

Měsíční členství:
účtuje se 1x za měsíc v den, kdy je koupeno členství.

Fixní strhávání

1. Fixní cena je předem dána.
2. V případě navýšení ceny za službu je klient obeznámen. Při nesouhlasu s vyšší cenou má klient možnost automatické platby zrušit a ukončit svoji účast na programu.

Zrušení služby opakovaných plateb

Klient má možnost automatické opakované platby zrušit kdykoli po dobu trvání programu a to následujícími možnostmi:

1. Prostřednictvím emailu na adresu info@www.jananovotna.yoga , kde se vybavení daného požadavku bude věnovat podpůrný tým.

2. Pomocí kontaktního formuláře.
3. Přímo na telefonním čísle +420 774 188 801

Nechci opakované platby

V případě, že nechcete opakované platby za měsíční členství ve Virtuálním studiu, doporučuji při platbě faktury, zadat platbu přes účet. V takovém případě, se automatická platba v příštím měsíci opakovat nebude.

Dále je potřeba informovat o tom, že již další měsíc pokračovat v členství nebudete a následně se vám členství ve Virtuálním studiu zruší. Informace podávejte písemně na e-mail: info@www.jananovotna.yoga

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  Jana Novotná    

IČ:  09953710                      

Adresa:  Akátová 485, 252 41 Dolní břežany

telefon:             +420 777 262 521

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@www.jananovotna.yoga

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte

© Jana Novotná Yoga 2024